*

>terug naar overzicht tekenaars
Maaik
Mike Hermans

Opgegroeid te Antwerpen-Linkeroever studeerde Maaik aan het Antwerpse Henry van de Velde-Instituut. Maaik volgde er architectuur, een studie waarvan tekenen een elementair onderdeel is. Plannen, schetsen, schaduwleer, perspectief, vorm en kleur,... Al deze aspecten van tekenen kwamen aan bod ter ondersteuning van het eigenlijke studiemateriaal. Bij de visualisering van ideeën zijn figuren een middel voor het aangeven van menselijke proporties. Die figuren begonnen te evolueren van decoratieve elementen naar stripfiguren. De striptekenaar begon te ontwaken. Een tekstballonnetje hier en daar volstond om de humoristische wereld van Maaik te creëren. De uitwerking van inspiratie kreeg een vervolg in diverse figuurtjes, cartoons,... Eerste pogingen werden enthousiast getoond in intieme kring en steeds voorzien van positieve kritiek die een stimulans was om verder te doen. De lach kreeg een nieuwe dimensie. Tot ergernis van professoren! In 1997 studeerde hij af. Na zijn stage ging hij voltijds aan het werk als architect. Maaik heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt en is nu full-time cartoonist...

Maaik tekent al 10 jaar cartoons over de actualiteit voor kranten, tijdschriften, bedrijven en organisaties. Naast actualiteitscartoons tekent Maaik ook de dagelijkse architectuurstrip "arch.Maaik", over het leven van een architect genaamd Archibald. Meer info over deze strip vind je op www.archmaaik.com.

Voor de algemene site, zie: www.maaik.be